PRODUCTE > Centre d’Interpretació de la Bruixeria


Al segle XVII Europa va viure un dels fenòmens més funestos de la seva història: la caça de bruixes, que va provocar que, pel cap baix, unes 110.000 persones fossin processades i unes 60.000 executades. A Catalunya, amb unes 400 persones executades, el noranta per cent dones, la bruixeria fou percebuda com un perill real i una greu amenaça per a la societat: entre 1618 i 1648 a Sant Feliu Sasserra es van processar 23 dones i almenys 6 d’elles foren executades. La caça de bruixes ha estat l’atac més ferotge que mai s’hagi comès contra les dones.  

Què visiterem:

El muntatge ofereix una visió del fenomen de la bruixeria ressaltant-ne, d’entrada, els aspectes més positius, com un fenomen ancestral, present d’una manera o altra en totes les cultures i en totes les èpoques, vinculat especialment a les dones i al principi femení. En la primera part es dóna una visió històrica i antropològica, ressaltant els principals costums i creences que caracteritzen el fenomen de la bruixeria. En aquests àmbits el marc temporal no està definit, però abasta aspectes anteriors a les grans persecucions i altres de posteriors, tal com han perviscut en la memòria popular, en alguns casos fins ben entrat el segle XX. Bàsicament centrats a Catalunya i, molt en particular, al Lluçanès.

Per aquest primer espai es proposa un tipus de muntatge que adopta la forma d’un circuit irregular i lleugerament laberíntic, amb un disseny molt suggerent. Mitjançant una estructura que recorda les parets d’una casa tradicional s’aniran marcant els diferents àmbits, creant espais amb característiques diferenciades. En cada àmbit destacarà un motiu central, també diferent (unes imatges antigues, la recreació de l’estança d’una casa...) vinculat a alguns objectes representatius associats a cada tema que aportin volumetria al muntatge. Normalment s’inclou algun objecte més modern, com un apèndix que suggereixi la idea de continuïtat o pervivència del pensament màgic. Això es complementa amb altres continguts més conceptuals, que normalment són visuals i integrats dins el mateix muntatge.
El centre es proposa explicar què és una bruixa, destacant el seu caràcter ambigu, benèfic o malèfic, però gairebé sempre una dona marginal, a la qual se li atribueixen tradicionalment poders com matar nens, neular o matar bestiar, donar golls, provocar tempestes i pedregades, facultat de convertir-se en animals (licantropia), facultat de volar, fer encortaments o encordillar, donar seguicis o encisos per enamorar... I també les maneres de protegir-se’n.

També es dedica un espai a explicar els llocs on es trobaven les bruixes: coves, gorgs, muntanyes altes (il·lustrats amb exemples del Lluçanès). Són espais liminars, allunyats dels espais més quotidians, de vegades inaccessibles, o molt profunds o molt alts, sovint relacionats amb l’aigua. Llocs màgics amb tradició de cultes ancestrals, amb una forta energia tel·lúrica.


Horari Hivern
Dissabtes, d´11 a 2
Diumenges i festius d´11 a 2

Horari Estiu (juny, juliol i agost)
Dissabtes, d´11 a 2 i de 4 a 7
Diumenges i festius d´11 a 2

També es realitzen visites per a grups en hores concertades.


Per més informació:
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
Plaça Major, 1.
08274 Sant Feliu Sasserra
Tel. 93.881.90.11 - 93.881.92.62
Fax. 93.881.90.17 - Mòbil 661.25.44.97
www.santfeliusasserra.cat

Fotos:
Festa de Les Bruixes
Festa de Les Bruixes
Festa de Les Bruixes
Festa de Les Bruixes
Festa de Les Bruixes
Festa de Les Bruixes